Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng: 03/01, 15:37

Kế hoạch số 33/KH-SNgV ngày 31/12/2019 của Sở Ngoại vụ về cải cách hành chính năm 2020

 

File đính kèm

    33 KH SNgV VP 2019.signed.signed.pdf
  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ