Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày đăng: 03/01, 15:17

Kế hoạch số 01/KH-SNgV ngày 03/01/2020 của Sở Ngoại vụ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

 

File đính kèm

    01 KH SNgV VP 2020.signed.pdf