UBND tỉnh Gia Lai: Sơ kết 9 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021 UBND tỉnh Gia Lai: Sơ kết 9 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021 (Mới)

Ngày đăng: 24/09, 16:30

Sáng ngày 25/9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2021 triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đỗ Tiến Đông, Kpă Thuyên,...
Hoạt động Sở Ngoại vụ