Công tác phi chính phủ nước ngoài
  • Phê duyệt văn kiện dự án đầu tư xây dựng Trạm Y tế Chư Krey

    Phê duyệt văn kiện dự án đầu tư xây dựng Trạm Y tế Chư Krey Ngày đăng:17/02/2020 Ngày 10/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 144/QĐ-UBND về việc phê duyệt văn kiện dự án đầu tư xây dựng Trạm Y tế Chư Krey, huyện Kông Chro do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa kỳ tài trợ. Trước đó, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa kỳ và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký kết...

  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ