Tiểu sử Lãnh đạo Sở

1.   

d   1. Đồng chí Nguyễn Tùng Khánh – Giám đốc

Sinh ngày: 01/01/1964

Quê quán: Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ: Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế phát triển

Số điện thoại: 0269 3879 009

Email: khanhnt.sngv@gialai.gov.vn

·       Phụ trách chung, lãnh đạo, quản lý các mặt công tác của Sở Ngoại vụ
·       Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, tham mưu cho Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh công tác đối ngoại Đảng.
 

2.  2. Đồng chí Đỗ Lê Nam – Phó Giám đốc

Sinh ngày: 02/8/1964

Quê quán: Xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quãng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ: Cử nhân Luật

Số điện thoại: 0269 3879 099

Email: namdl.sngv@gialai.gov.vn

·       Điều hành công việc chung khi Giám đốc Sở đi vắng.
·       Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc phòng Quản lý biên giới, phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài.
 

3.   3. Đồng chí Hoàng Minh Việt – Phó Giám đốc

Sinh ngày: 20/8/1975

Quê quán: Xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ: Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế phát triển

Số điện thoại: 0269 3879 008

Email: viethm.sngv@gialai.gov.vn

·       Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc phòng Hợp tác quốc tế và một số lĩnh vực công tác thuộc Văn phòng Sở, gồm công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền điện tử, thanh tra, pháp chế và các nhiệm vụ khác của Văn phòng.