Danh bạ các Thương vụ Việt Nam tại thị trường Châu Mỹ

Ngày đăng: 06/03, 14:43

ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ

KHU VỰC THỊ TRƯỜNG CHÂU MỸ

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI ARGENTINA (Kiêm nhiệm URUGUAY, PARAGUAY)

 

Họ và tên

:

PHẠM HỒNG TRANG

Chức vụ

:

Bí thư thứ Ba, Phụ trách Thương vụ

Địa chỉ

:

Manuel Ugarte 3792, C.P, Buenos Aires, Argentina

Điệnt thoại

:

+54 11 4706 1992

Fax

:

+54 11 4706 1992

E-mail

:

argentina@moit.gov.vn; trangphh309@gmail.com

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI BRASIL (Kiêm nhiệm BOLIVIA, GUYANA, PERU, SURINAME)

 

Họ và tên

:

LÊ HỒNG QUANG

Chức vụ

:

Tham tán Thương mại

Địa chỉ

:

Rua Paulo Orozimbo, 675-Conj. 91, 92 CEP: 015-35001 Bairro da Aclimaçäo Säo Paulo - SP - Brasil

Điệnt thoại

:

+55 11 3276 6776

Fax

:

+55 11 3276 6776

E-mail

:

br@moit.gov.vn; quanglh@moit.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI CANADA

 

Họ và tên

:

ĐỖ THỊ THU HƯƠNG

Chức vụ

:

Tham tán Thương mại

Địa chỉ

:

161 Sherwood Drive, Ottawa, Ontario, K1Y 3V5 Canada

Điệnt thoại

:

+1 613 715 9683

Fax

:

+1 643 715 9482

E-mail

:

ca@moit.gov.vn; huongdt@moit.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI CHILE (Kiêm nhiệm ECUADOR)

 

Họ và tên

:

SÀI THỊ THU THỦY

Chức vụ

:

Phụ trách Thương vụ

Địa chỉ

:

Av. Eliodoro Yañez #2887, Providencia, Santiago, Chile

Điệnt thoại

:

+56 2232 1135, +56 2232 1394

Fax

:

+56 2334 1159

E-mail

:

cl@moit.gov.vn; thuystt@moit.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI CUBA (Kiêm nhiệm HAITI, DOMINICA, NICARAGUA, JAMAICA, SAINT KITTS VÀ NEVIS, ANTIGUA VÀ BARBUDA)

 

Họ và tên

:

NGUYỄN THỊ TRANG

Chức vụ

:

Tùy viên Thương mại, Phụ trách thương mại

Địa chỉ

:

No. 514, calle 16, entre 5ta y 7ma, Miramar, Playa, La Habana, Cuba

Điệnt thoại

:

+53 7214 4552

Fax

:

+53 5217 6886

E-mail

:

cu@moit.gov.vn; trangngt@moit.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

 

Họ và tên

:

BÙI HUY SƠN

Chức vụ

:

Tham tán Công sứ Thương mại

Địa chỉ

:

1730 M Street, N.Y., Suite 501 Washington D.C., 20036, USA

Điệnt thoại

:

+1 202 463 9425

Fax

:

+1 202 463 9439

E-mail

:

us@moit.gov.vn; sonbh@moit.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI SAN FRANCISCO (HOA KỲ)

 

Họ và tên

:

TRẦN MINH THẮNG

Chức vụ

:

Trưởng Chi nhánh Thương vụ

Địa chỉ

:

474 35th Avenue San Francisco, CA 94121, USA

Điệnt thoại

:

+1 415 990 2636

Fax

:

+1 415 751 1751

E-mail

:

sanfrancisco@moit.gov.vn; thangtm@vietrade.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI HOUSTON (HOA KỲ)

 

Họ và tên

:

TRƯƠNG THÙY LINH

Chức vụ

:

Lãnh sự, Phụ trách Chi nhánh Thương vụ

Địa chỉ

:

5251 Westheimer Rd., Suite 1100, Houston, Texas 77056, USA

Điệnt thoại

:

+1 713 850 1233

Fax

:

+1 713 871 0312

E-mail

:

houston@moit.gov.vn; linhtt@moit.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI NEW YORK (HOA KỲ)

 

Họ và tên

:

AN THẾ DŨNG

Chức vụ

:

Giám đốc trung tâm

Địa chỉ

:

545 Fifth Ave., Suite 1109, New York, NY., 10017, USA

Điệnt thoại

:

+1 212 868 2686 / 212 868

Fax

:

+1 212 686 2687

E-mail

:

antd@vietrade-newyork.org; anthedung1961@yahoo.com

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI MEXICO (Kiêm nhiệm GUATEMALA, HONDURAS, EL SALVADOR, BELIZE)

 

Họ và tên

:

NGÔ ĐỨC THUẬN

Chức vụ

:

Tùy viên Thương mại, Phụ trách Thương vụ

Địa chỉ

:

Sudermann 408, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11560, CDMX

Điệnt thoại

:

+52 55 5254 0024

Fax

:

+52 55 6901 9504

E-mail

:

mx@moit.gov.vn; vietrade.mexico@gmail.com

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI PANAMA (Kiêm nhiệm COSTA RICA, DOMINICA)

 

Họ và tên

:

LƯU VẠN KHANG

Chức vụ

:

Tham tán Thương mại

Địa chỉ

:

Adificio St. Georges Bank, esquina calle 50 y 53 este. Panama, Panama

Điệnt thoại

:

+507 2642 551

Fax

:

+507 6705 5115

E-mail

:

pa@moit.gov.vn; khanglv@moit.gov.vn