Danh bạ các Thương vụ Việt Nam tại thị trường Châu Âu

Ngày đăng: 06/03, 14:31

ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ

KHU VỰC THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI ANH (Kiêm nhiệm IRELAND)

 

Họ và tên

:

NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY

Chức vụ

:

Tham tán Thương mại

Địa chỉ

:

108 Campden Hill Road, London W8 7AR

Điệnt thoại

:

+44 203 524 1732

Fax

:

+44 203 524 1732

E-mail

:

uk@moit.gov.vn; thuyngh@moit.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI ÁO (Kiêm nhiệm SLOVENIA)

 

Họ và tên

:

LÊ MINH ĐỨC

Chức vụ

:

Tham tán Thương mại

Địa chỉ

:

Gregor Mendel Strasse 52, 1190 Vienna, Austria

Điệnt thoại

:

+43 1367 1759

Fax

:

+43 1367 1759

E-mail

:

at@moit.gov.vn; duc@vietnamembassy.at

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI ÁO (Kiêm nhiệm SLOVENIA)
(Nhận nhiệm vụ từ tháng 6 năm 2018)

 

Họ và tên

:

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

Chức vụ

:

Bí thư thứ ba, Phụ trách Thương mại

Địa chỉ

:

Gregor Mendel Strasse 52, 1190 Vienna, Austria

Điệnt thoại

:

+43 1367 1759

Fax

:

+43 1367 1759

E-mail

:

at@moit.gov.vn; phuongtvi@moit.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI BA LAN (Kiêm nhiệm ESTONIA, LITHUANIA)

 

Họ và tên

:

NGUYỄN THÀNH HẢI

Chức vụ

:

Tham tán Thương mại

Địa chỉ

:

UI. Lucka 20, m.87, 00-845, Warszawa

Điệnt thoại

:

+48 22 114 7131

Fax

:

+48 606 513 153

E-mail

:

pl@moit.gov.vn; haint@moit.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI BELARUS

 

Họ và tên

:

NGUYỄN TIẾN PHƯỢNG

Chức vụ

:

Tham tán Thương mại

Địa chỉ

:

Belarus, Minsk 220030, Krasnoarmeyskaja 22a/67

Điệnt thoại

:

+375 1722 60647

Fax

:

+375 1722 60647

E-mail

:

by@moit.gov.vn; thuongvuby@yandex.by

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI BỈ VÀ EU (Kiêm nhiệm LUXEMBOURG)

 

Họ và tên

:

NGUYỄN CẢNH CƯỜNG

Chức vụ

:

Tham tán Công sứ

Địa chỉ

:

Kommandant Lotheirelaan 40, 1040 Etterbeek, Belgium

Điệnt thoại

:

+32 2343 6295

Fax

:

+32 2347 0035

E-mail

:

be@moit.gov.vn; cuongnc@moit.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI BUNGARI (Kiêm nhiệm MACEDONIA)

 

Họ và tên

:

NGUYỄN THÁI HÒA

Chức vụ

:

Tham tán Thương mại

Địa chỉ

:

1, Jetvarka Str., 1113 Sofia, Bulgaria

Điệnt thoại

:

+359 2963 2609 - 102

Fax

:

+359 2963 3658

E-mail

:

bg@moit.gov.vn; hoanth@moit.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI BUNGARI (Kiêm nhiệm MACEDONIA)
(Nhận nhiệm vụ từ tháng 6 năm 2018)

 

Họ và tên

:

PHẠM TUẤN HUY

Chức vụ

:

Bí thư thứ Hai, Phụ trách Thương vụ

Địa chỉ

:

1, Jetvarka Str., 1113 Sofia, Bulgaria

Điệnt thoại

:

+359 2963 2609 - 102

Fax

:

+359 2963 3658

E-mail

:

bg@moit.gov.vn; huypt@moit.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI ĐỨC

 

Họ và tên

:

NGUYỄN HỮU TRÁNG

Chức vụ

:

Tham tán Công sứ Thương mại

Địa chỉ

:

Rosa Luxemburg-Strasse 7, 10178 Berlin Bundesrepublik Deutschland

Điệnt thoại

:

+49 30 229 8198

Fax

:

+49 30 229 1812

E-mail

:

de@moit.gov.vn; cls.trangnh@mofa.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI HÀ LAN

 

Họ và tên

:

NGUYỄN HẢI TỊNH

Chức vụ

:

Tham tán Thương mại

Địa chỉ

:

261 Laan Van Nieuw Oost - Indie 2593 BR, The Hague

Điệnt thoại

:

+31 70 381 5594

Fax

:

+31 70 381 4205

E-mail

:

nl@moit.gov.vn; tinhnh@moit.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI HUNGARY (Kiêm nhiệm CROATIA, BOSNIA-HERZEGOVINA)

 

Họ và tên

:

PHẠM VĂN CÔNG

Chức vụ

:

Tham tán Thương mại

Địa chỉ

:

1146 Budapest, Thököly út 41.

Điệnt thoại

:

+36 1352 5583 ext 117

Fax

:

+36 1352 8798

E-mail

:

hu@moit.gov.vn; congvto@gmai.com

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI NGA (Kiêm nhiệm KAZAKHSTAN, AZERBAIJAN, TURKMENISTAN)

 

Họ và tên

:

DƯƠNG HOÀNG MINH

Chức vụ

:

Tham tán Thương mại

Địa chỉ

:

UI. Pervaya - Tverskaya Iamskaya 30, Moscow, 125047, Russia

Điệnt thoại

:

+7 495 250 2242, +7 495 250 0848

Fax

:

+7 495 250 0534

E-mail

:

ru@moit.gov.vn; minhdh@moit.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI VIỄN ĐÔNG (NGA)

 

Họ và tên

:

NGUYỄN HỒNG THÀNH

Chức vụ

:

Lãnh sự Thương mại, Trưởng Chi nhánh Thương vụ

Địa chỉ

:

690078, Office 408 Building 01, Komsomolskaya Str., Vladivostok City, Russia

Điệnt thoại

:

+7 423 270 2593

Fax

:

+7 423 226 1496

E-mail

:

viendong@moit.gov.vn; thanhnho@moit.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI PHÁP (Kiêm nhiệm BỒ ĐÀO NHA)

 

Họ và tên

:

NGUYỄN QUỲNH ANH

Chức vụ

:

Tham tán Thương mại

Địa chỉ

:

44 Avenue de Madrid, 92200 Neuilly sur Seine, France

Điệnt thoại

:

+33 146 24 85 77

Fax

:

+33 146 24 12 58

E-mail

:

fr@moit.gov.vn; anhngq@moit.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI RUMANI (kiêm nhiệm SERBIA, MONTENEGRO)

 

Họ và tên

:

HOÀNG ANH DŨNG

Chức vụ

:

Tham tán Thương mại

Địa chỉ

:

Bd. Lancu de Hunedoara, No. 66, Apt. 46, Bucuresti - Romania

Điệnt thoại

:

+40 21 211 3738, +40 21 721 236 247

Fax

:

+40 21 211 3738

E-mail

:

ro@moit.gov.vn; dungmex@yahoo.com

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI CH SÉC (Kiêm nhiệm SLOVAKIA)

 

Họ và tên

:

TRẦN HIỆP THƯƠNG

Chức vụ

:

Tham tán Thương mại

Địa chỉ

:

Rasinovo Nabrezi 38, 128 00 Praha 2, Czech Republic

Điệnt thoại

:

+420 224 942 235

Fax

:

+420 224 942 132

E-mail

:

cz@moit.gov.vn; thuongth@moit.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI TÂY BAN NHA

 

Họ và tên

:

NGUYỄN ĐỨC THƯƠNG

Chức vụ

:

Tham tán Thương mại

Địa chỉ

:

Paseo de la Castellana, 166, Esc.2, 2o lzq, 28046 madrid, Spain

Điệnt thoại

:

+34 91 345 0519

Fax

:

+34 91 345 0496

E-mail

:

espa@moit.gov.vn; vnespa@gmail.com

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI THỤY ĐIỂN (Kiêm nhiệm ĐAN MẠCH, PHẦN LAN, ICELAND, NAUY, LÁT-VI-A)

 

Họ và tên

:

VŨ CHIẾN THẮNG

Chức vụ

:

Tham tán Thương mại

Địa chỉ

:

Upplandsgatan 38, 5th Floor, 11328 Stockholm, Sweden

Điệnt thoại

:

+46 8322 666

Fax

:

+46 72 928 4523

E-mail

:

se@moit.gov.vn; thangvc@moit.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI THỤY SỸ (Kiêm nhiệm LIECHTENSTEIN)

 

Họ và tên

:

NGUYỄN MẠNH QUYỀN

Chức vụ

:

Tham tán Thương mại

Địa chỉ

:

Stadtbachstrasse 42, 3012 Bern, Switzerland

Điệnt thoại

:

+41 31 301 8334

Fax

:

+41 31 301 4681

E-mail

:

ch@moit.gov.vn; quyennm@moit.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI UCRAINA (Kiêm nhiệm MOLDOVA, ARMENIA)

 

Họ và tên

:

HỒ TRUNG THANH

Chức vụ

:

Tham tán Thương mại

Địa chỉ

:

51A, Tovarna Str., 01103 Kiev, Ucraina

Điệnt thoại

:

+380 44 284 5639

Fax

:

+380 44 284 5639

E-mail

:

ua@moit.gov.vn; hotrungthanh@yahoo.com

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI UZBEKISTAN (Kiêm nhiệm TADJIKISTAN, KYRGYZSTAN)

 

Họ và tên

:

NGUYỄN TIẾN ĐỨC

Chức vụ

:

Bí thư thứ Nhất phụ trách Thương mại

Địa chỉ

:

100, Rashidov Street, Tashkent City, 100084, Uzbekistan

Điệnt thoại

:

+998 71 120 5011

Fax

:

+998 71 120 6265

E-mail

:

uz@moit.gov.vn; ducnt@moit.gov.vn

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI Ý (Kiêm nhiệm HY LẠP, MALTA, CYPRUS)

 

Họ và tên

:

NGUYỄN ĐỨC THANH

Chức vụ

:

Tham tán Thương mại

Địa chỉ

:

Via Po 22, 00198 Roma, Italia

Điệnt thoại

:

+39 06 841 3913

Fax

:

+39 06 841 4072

E-mail

:

it@moit.gov.vn; thanhnguyen@moit.gov.vn