Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa xe ô tô Mitsubishi biển kiểm soát 81A-00418

Ngày đăng: 09/04, 13:46

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa xe ô tô Mitsubishi biển kiểm soát 81A-00418

 

File đính kèm

    20 QĐ SNgV.signed.pdf