Lịch tiếp công dân của Sở Ngoại vụ Gia Lai

Ngày đăng: 14/09, 09:24

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013, Sở Ngoại vụ thông báo lịch tiếp công dân như sau:

 

1. Địa điểm tiếp công dân: Phòng Tiếp công dân, tầng trệt trụ sở Sở Ngoại vụ, số 02, đường Trần Phú, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Lịch tiếp công dân

a) Tiếp công dân thường xuyên:

Công chức được phân công thực hiện việc tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

b) Tiếp công dân định kỳ:

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng; nếu trùng vào ngày nghỉ thì bố trí tiếp vào ngày làm việc tiếp theo; trường hợp Giám đốc bận công tác đột xuất sẽ ủy quyền cho một Phó Giám đốc Sở tiếp công dân thay Giám đốc.

c) Tiếp công dân đột xuất:

Trường hợp khi xét thấy khẩn thiết và đối với các vụ việc gay gắt, phức tạp gây ra hậu quả nghiêm trọng, Giám đốc sẽ bố trí tiếp công dân đột xuất, ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ.

3. Thời gian tiếp công dân

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 10h30’

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo đến các tổ chức, các nhân được biết./.
 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC PHÂN CÔNG TIẾP CÔNG DÂN TẠI SỞ NGOẠI VỤ TỈNH GIA LAI

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian tiếp

1

Ông Nguyễn Tùng Khánh

Giám đốc

Ngày 15 hàng tháng

2

Ông Đỗ Lê Nam

Phó Giám đốc

Thứ 2 hàng tuần

3

Ông Hoàng Minh Việt

Phó Giám đốc

Thứ 3 hàng tuần

4

Bà Nguyễn Thị Từ Quyên

Phó Chánh Văn phòng

Thường xuyên

5

Ông Siu Nhét

Trưởng phòng Lãnh sự - NVNONN

Thứ 4 hàng tuần

6

Bà Trần Thị Yến Oanh

Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế

Thứ 5 hàng tuần

7

Ông Đinh Trọng Phú

Chuyên viên Phòng Quản lý biên giới

Thứ 6 hàng tuần