Khóa bồi dưỡng về "Lễ tân đối ngoại thực hành" tại Hà Nội và "Kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại" tại Lâm Đồng

Ngày đăng: 07/10, 17:01

Sở Ngoại vụ nhận được Công văn số 776/HVNG-ĐTBD ngày 22/9/2020 và Công văn số 809/HVNG-ĐTBD ngày 02/10/2020 của Học viện Ngoại giao – Bộ Ngoại giao thông báo về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng thuộc Đề án "Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2015, cụ thể như sau:

          1. Khóa bồi bồi dưỡng "Lễ tân đối ngoại thực hành":

- Thời gian: Từ ngày 19 – 21/10/2020

- Địa điểm học: Học viện Ngoại giao, 69 Chùa Láng, Hà Nội

2. Khóa bồi dưỡng "Kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại"

- Thời gian: Từ ngày 21 – 23/10/2020

- Địa điểm học: Khách sạn TTC Ngọc Lan, 42 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

* Dự kiến chương trình học: Chi tiết tại Công văn đính kèm.

* Đối tượng tham dự: Công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế tại địa phương.

* Kinh phí: Chi phí tham gia khóa học (đi lại, ăn ở,…) do học viên hoặc cơ quan cử người đi chi trả.

          Sở Ngoại vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh biết, đăng cử CCVC tham gia. Danh sách học viên vui lòng gửi trực tiếp về Ban tổ chức lớp theo hướng dẫn và thời hạn đăng ký được nêu tại Công văn đính kèm.    

 

File đính kèm

    776 cv HVNG.pdf
    809 cv HVNG.pdf
    557 SNgV VP 2020.signed.signed.pdf