Khóa bồi dưỡng "Những vấn đề đặt ra đối với tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn Covid-19"

Ngày đăng: 25/08, 10:21

Ngày 14/8/2020 Học viện Ngoại giao - Bộ Ngoại giao có Công văn số 659/HVNG-ĐTBD thông báo về việc tổ chức khóa bồi dưỡng "Những vấn đề đặt ra đối với tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn Covid-19", theo Đề án "Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2015.

- Thời gian học: Ngày 08 - 10/9/2020 (Học các buổi sáng từ 08h30 – 11h30)

- Hình thức học: Học trực tuyến (Học viên tự trang bị thiết bị điện tử có kết nối internet, Ban tổ chức sẽ cung cấp tài khoản truy cập khóa học và gửi hướng dẫn sử dụng thông qua email học viên đăng ký)

- Đối tượng: Công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế tại địa phương

- Chỉ tiêu phân bổ cho tỉnh Gia Lai: 05 học viên

          Sở Ngoại vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh biết, đăng cử CBCCVC tham gia. Danh sách học viên (theo Mẫu đính kèm) vui lòng gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 28/8/2020 để tổng hợp, đăng ký với Ban Tổ chức lớp. Trường hợp số lượng học viên đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu được phân bổ, Sở sẽ ưu tiên cho đơn vị đăng ký trước cho đến khi đủ chỉ tiêu.    

            Đầu mối liên hệ: Văn phòng Sở Ngoại vụ, điện thoại: 38.790.77/ 38.24.036/ 0987.910.355.
 

           Thông tin chi tiết tại Văn bản đính kèm.


 

File đính kèm

    482 SNgV VP 2020.signed.pdf
    659 cv HVNG.pdf