Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2020

Ngày đăng: 02/07, 10:08

Ngày 01/07/2020, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 1363/KH-UBND về tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2020.
 
Theo đó, tổng số nhu cầu tuyển dụng năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, địa phương là 146 chỉ tiêu, trong đó, Sở Ngoại vụ có 2 chỉ tiêu:
 
- Công nghệ thông tin: 1 chỉ tiêu
- Quản lý biên giới: 1 chỉ tiêu
 
 
Chi tiết tại văn bản đính kèm.

 

File đính kèm

    1363 KH UBND 1.signed.pdf