GIA LAI THỰC HIỆN HIỆU QUẢ HỢP TÁC QUỐC TẾ: GÓP PHẦN BẢO ĐẢM VÀ THÚC ĐẨY CÁC QUYỀN CON NGƯỜI

Ngày đăng: 17/12, 14:22

Hợp tác quốc tế và thực hiện các nghĩa vụ quốc tế về quyền con người là một trong những ưu tiên của Nhà nước Việt Nam. Việc thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong năm 2019 đã góp phần bảo vệ và thúc đẩy các quyền và tự do cơ bản của người dân. Nhân kỷ niệm ngày Nhân quyền thế giới (10/12), xin giới thiệu bài viết của ông Nguyễn Tùng Khánh – Giám đốc Sở Ngoại vụ về những thành tựu bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực đối ngoại.  

           Quyền tự do đi lại, cư trú

Tự do đi lại và cư trú là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong các bản Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ. Thực hiện nhất quán đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan, khám chữa bệnh, thăm thân... và từ nước ngoài về nước theo đúng quy định. Đồng thời công dân nước ngoài được tự do đi lại, cư trú, làm việc với các sở ban ngành thuộc tỉnh theo đúng mục đích nhập cảnh. Trong năm 2019 có 299 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài, có 575 lượt khách nước ngoài đến tỉnh làm việc.

Gia Lai tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia với đường biên giới dài hơn 90 km. Người dân ở khu vực biên giới được lực lượng chức năng tạo điều kiện qua lại biên giới để thăm thân, trao đổi, mua bán, khám chữa bệnh…theo đúng Hiệp định biên giới được Chính phủ hai nước Việt Nam – Campuchia ký kết.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuận lợi trong việc tham gia Chương trình Thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC), với 09 trường hợp doanh nhân được cấp thẻ trong năm 2019, thuận lợi trong việc xuất nhập cảnh trong khối APEC vì mục đích đầu tư, thương mại, dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Hợp tác song phương về quyền con người

Tỉnh Gia Lai luôn hoan nghênh các đoàn khách quốc tế đến thăm trên tinh thần hợp tác, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau. Trong năm 2019, tỉnh đã đáp ứng, tạo điều kiện cho các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam như Áo, Hoa kỳ, Isarel, Đức, tổ chức quốc tế như Liên minh Châu Âu, Nghị viện Châu Âu, UNICEF, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tham gia thực địa đời sống kinh tế, văn hóa, chính trị của người dân địa phương. Qua đó, đã giúp truyền tải thông tin và hình ảnh đất và con người Gia Lai đến bạn bè quốc tế, góp phần phản bác các thông tin chống phá, xuyên tạc về thực thi quyền con người của các thế lực thù địch.

Năm 2019, tỉnh Gia Lai ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của Đại sứ quán Israel đã hỗ trợ tập huấn công nghệ tưới nhỏ giọt Israel, tập huấn sơ cấp cứu tim mạch nâng cao cho đội ngũ bác sỹ của tỉnh, tổ chức giới thiệu văn hóa Israel; tổ chức Unicef hỗ trợ Chương trình phát triển trẻ thơ toàn diện. Hiện Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa kỳ đang hỗ trợ thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế Chư Krey, huyện Kong Chro, dự kiến hoàn thành trong năm 2020 và nhiều sự hỗ trợ khác của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Những hỗ trợ hiệu quả và thiết thực này đã góp phần cùng với những nỗ lực của tỉnh bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, đặc biệt là quyền trẻ em, người đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận, hưởng thụ các thành tựu phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, y tế, giáo dục…
 

      Ông Nguyễn Tùng Khánh -  Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Lễ bế mạc lớp tập huấn sơ cấp cứu tim mạch nâng cao do Đại sứ quán Israel tài trợ.
 

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là tất yếu của quá trình thực hiện đúng đắn đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh cùng với việc phối hợp triển khai thực hiện hợp tác quốc tế một cách chủ động, tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu hội nhập quốc tế, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, góp phần với cả nước cùng cộng đồng quốc tế giải quyết những vấn đề khu vực và toàn cầu có liên quan đến quyền con người./.

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                          NGUYỄN TÙNG KHÁNH 
                                                                                                                                                           Giám đốc Sở Ngoại vụ