Hỗ trợ thương nhân tham gia phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới với Campuchia

Ngày đăng: 20/07, 09:40

Tỉnh Gia Lai có 90 km đường biên giới với tỉnh bạn Ratanakiri, Vương quốc Campuchia qua 07 xã thuộc 03 huyện biên giới Đức Cơ, Ia Grai và Chư Prông, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh huyện Đức Cơ giáp với huyện Oyadav.

 

Ngày 24/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2377/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia.

 

Thời gian thực hiện Kế hoạch đến tháng 10 năm 2022 và sẽ tiếp tục thực hiện trong 3 năm tiếp theo nếu Bản ghi nhớ được Chính phủ hai nước gia hạn.

 

Việc ban hành Kế hoạch cũng nhằm thu hút, mời gọi doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các tỉnh bạn Campuchia đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới, tạo việc làm ổn định, khuyến khích người dân gắn bó với vùng  biên, góp phần củng cố an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia.

 

Theo Kế hoạch, thương nhân tham gia đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới được hỗ trợ các hoạt động sau đây:

 

1. Tổ chức giới thiệu, quảng bá và phân phối hàng hóa tại chợ biên giới, trung tâm thương mại, hội chợ, triển lãm tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri.

 

2. Tham gia phiên chợ đưa hàng Việt Nam sang các tỉnh biên giới Campuchia nhằm thiết lập kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tại Campuchia.

 

3. Tạo thuận lợi trong việc cấp phép đầu tư, đăng ký kinh doanh, cho thuê đất và trong hoạt động kinh doanh, thương mại tại khu vực biên giới, xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới.

 

4. Kết nối và chia sẻ thông tin về thị trường biên giới của tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri.

 

5. Phổ biến các thông lệ kinh doanh của Campuchia, các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động thương mại biên giới, xuất nhập khẩu.

 

6. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ./.