Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Sở Ngoại Vụ Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269.38.790.77

Email: vp.songoaivu@gialai.gov.vn