Thông tin về Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư công của Chính phủ Phần Lan tại Việt Nam

Ngày đăng: 03/03, 02:34

Ngày 21/01/2021, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà và Ngài Kari Kahiluoto, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam đã ký kết Hiệp định khung giữa Chính phủ Phần Lan và Chính phủ Việt Nam về các dự án được tài trợ trong khuôn khổ Chương trình đầu tư công của Phần Lan, thay thế cho Chương trình tín dụng ưu đãi cho Việt Nam mà Chính phủ Phần Lan đã dừng lại từ năm 2014.

Hiệp định khung có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế cũng như các hợp tác đối tác khác. Đồng thời, Hiệp định khung cũng đưa hợp tác song phương giữa Phần Lan - Việt Nam lên một bước tiến mới trong chuyển đổi hợp tác hỗ trợ và nhận viện trợ sang hợp tác bình đẳng, đôi bên cùng có lợi, chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt tới quan hệ hợp tác phát triển giữa hai nước cũng như sự tin tưởng của Chính phủ Phần Lan vào năng lực quản lý, thực hiện dự án và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của đất nước, con người Việt Nam.

Việt Nam và Phần Lan có lịch sử quan hệ bền vững lâu dài từ hơn 50 năm. Trong những năm gần đây, hai quốc gia đã không ngừng tăng cường giao lưu thương mại với các cam kết cấp cao của hai Chính phủ. Giá trị thương mại giữa hai nước tăng gấp 4 lần trong 10 năm qua. Giao thương văn hóa và giáo dục là một lĩnh vực nổi bật. Phần Lan hiện đang có hàng nghìn sinh viên Việt Nam tham gia học tập hằng năm.

Mục đích của Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư công Phần Lan (PIF) là cung cấp hỗ trợ tài chính đối với các dự án đầu tư công của các nước đang phát triển phù hợp với Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp Quốc đồng thời áp dụng công nghệ  tri thức tiên tiến của Phần Lan.

Nguồn vốn hỗ trợ dành cho các dự án đầu tư trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ xã hội như nước sạch và vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, năng lượng, công nghệ sạch và các lĩnh vực phù hợp khác.

Qua đó, Việt Nam sẽ có thêm nguồn vốn đầu tư công, trong khi Phần Lan có các công ty cung cấp công nghệ tiên tiến hàng đầu tại nhiều quốc gia trong các giải pháp hiệu quả về năng lượng, bảo vệ môi trường, công nghệ sạch đáp ứng nhu cầu phát triển cấp thiết hiện nay của Việt Nam sẽ có điều kiện tốt hơn tham gia vào thị trường Việt Nam, tạo cơ hội tích cực cho các công ty tư nhân của hai nước thiết lập đối tác, hợp tác hiệu quả lâu dài.

Nguồn vốn hỗ trợ sẽ được phê duyệt hàng năm thông qua quy trình chọn dự án đầu tư. Chính phủ Phần Lan hiện đã dành hơn 100 triệu Euro cho các dự án đang phát triển đầu tư tại Việt Nam.

Theo Hiệp định, Chính phủ Phần Lan dành hơn 100 triệu Euro cho các dự án đầu tư công tại Việt Nam từ năm 2021. Trong niên khóa 2021, tỉnh Gia Lai có Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Pleiku được Chính phủ Phần Lan bố trí nguồn vốn 20 triệu Euro.

Đại diện liên hệ của Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam về Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư công của Phần Lan:

- Ông Matti Tervo, địa chỉ email: matti.tervo@formin.fi, điện thoại: 0904.585.501;

 
- Ông Lê Đại Nghĩa, địa chỉ email: le.nghia@formin.fi số điện thoại: 0903.414.446.
 
 
Quang cảnh buổi làm việc trực tuyến giữa UBND tỉnh Gia Lai và Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam về dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Pleiku được Chính phủ Phần Lan bố trí nguồn vốn