Ngoại giao văn hóa
 • Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới

  Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới Ngày đăng:17/09/2021 Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE ...

 • Tăng cường các hoạt động ngoại giao văn hóa

  Tăng cường các hoạt động ngoại giao văn hóa Ngày đăng:06/07/2021 v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US ZH-CN X-NONE ...

 • Di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới

  Di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới Ngày đăng:30/06/2021 1. Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng – Di sản thiên nhiên thế giới (2003-2015) Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO ghi danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới tại Hội nghị lần thứ 27 Ủy ban Di sản Thế giới tại Paris, Pháp ngày 03/7/2003 dựa trên tiêu chí (viii) về địa chất,...

 • Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới

  Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới Ngày đăng:30/06/2021 1. Mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới (2009) Mộc bản triều Nguyễn là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới đầu tiên của Việt Nam, được UNESCO công nhận ngày 31/7/2009.   Mộc bản triều Nguyễn gồm 34.555 tấm, là...

 • Di sản văn hóa phi vật thể

  Di sản văn hóa phi vật thể Ngày đăng:29/06/2021 1. Nhã nhạc cung đình Huế - Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại (2003) Nhã nhạc – Âm nhạc Cung đình Huế được UNESCO công nhận là  Di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại vào ngày 07/11/2003. Tại Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể vào ...

 • Khu dự trữ sinh quyển thế giới

  Khu dự trữ sinh quyển thế giới Ngày đăng:29/06/2021 1. Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ (2000) Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) thế giới Cần Giờ là khu DTSQ thế giới đầu tiên được UNESCO công nhận ngày 21/01/2000.   Tổng diện tích: 71,370 ha; Dân số: 57,403 người.   ...

 • Công viên Địa chất Toàn cầu

  Công viên Địa chất Toàn cầu Ngày đăng:29/06/2021 1. Cao nguyên đá Đồng Văn (2010) Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) được UNESCO kết nạp là thành viên của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu vào tháng 10/2010. Đây cũng là công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam. Tháng 9/2014, tại Hội nghị Công viên...

 • Tổng hợp Các di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận, ghi danh

  Tổng hợp Các di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận, ghi danh Ngày đăng:29/06/2021 Tính đến tháng 8/2020, tổng cộng Việt Nam đã có 39 di sản được UNESCO vinh danh, cụ thể: 08 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 13 di sản văn hóa phi vật thể, 07 di sản tư liệu, 09 khu dự trữ sinh quyển thế giới và 03 công viên địa chất toàn cầu.   I. Di sản văn...