Hướng dẫn cấp HCNG, HCCV
  • Lưu ý về Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

    Lưu ý về Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Ngày đăng:30/10/2019 Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai lưu ý hồ sơ đầy đủ đề nghị Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh (Bộ Ngoại giao) cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức quản lý có nhu cầu sử dụng để đi công tác nước ngoài, gồm: 1. 01 Tờ khai theo Mẫu...