Cuộc thi "Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai"

Ngày đăng: 09/06, 10:34

        
          Thực hiện Kế hoạch số 284-KH/TU ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”, cụ thể như sau: 
 
 
           1. Mục đích

          Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ về 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945 – 10/12/2020). Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng; góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong Đảng và toàn xã hội nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng các cấp.
        
           2. Nội dung
 

          Tìm hiểu về truyền thống 75 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945 – 2020), về Đảng Cộng sản Việt Nam, các kỳ Đại hội Đảng, nội dung văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng.

          * Tài liệu tham khảo:

          - Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ Đại hội.

          - Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai, giai đoạn 1945 – 2005, Nxb. CTQG, HN. 2009 (tài liệu trên trang web: http://thongtintuyengiaogialai.vn).

          - Tìm hiểu 60 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945 – 2005), xuất bản năm 2005.

          - Văn kiện Đảng toàn tập (từ tập 1 đến tập 69).

          - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng qua các kỳ đại hội.

          3. Đối tượng tham gia cuộc thi

          - Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

          - Riêng đối với các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy không được tham gia dự thi.

          4. Hình thức và thời gian thi

          4.1. Hình thức tổ chức Cuộc thi: Thi trắc nghiệm

          Tổ chức trong 8 kỳ; định kỳ 02 tuần/kỳ (phát động Cuộc thi vào ngày 08 tháng 6 năm 2020 và kết thúc vào ngày 25 tháng 9 năm 2020).

          - Thông tin về câu hỏi thi, đáp án và kết quả của các kỳ thi được đăng trên Báo Gia Lai; Báo Gia Lai điện tử; gialaitv.vn; trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai: http://www.thongtintuyengiaogialai.vn; các trang điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị và trên làn sóng Phát thanh – Truyền hình tỉnh Gia Lai.

          - Người tham gia dự thi theo các hình thức sau đây:

          + Lựa chọn đáp án trả lời câu hỏi thi trực tiếp trên trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai: http://www.thongtintuyengiaogialai.vn.

          + Lựa chọn đáp án trả lời câu hỏi bài thi qua hộp thư điện tử: tracnghiemtggl@gmail.com

          + Trả lời trực tiếp bằng phiếu tham gia dự thi, gửi theo đường bưu điện đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai (địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

          4.2. Về quy chế và thể lệ Cuộc thi:

          Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm ban hành quy chế và thể lệ Cuộc thi đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

          4.3. Tổ chức phát động và tổng kết, trao giải Cuộc thi

          - Phát động Cuộc thi: Ban Tổ chức Cuộc thi hướng dẫn, tổ chức phát động Cuộc thi bằng văn bản và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên… hưởng ứng tham gia.

          - Tổng kết, trao giải Cuộc thi: Thời gian tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10 năm 2020 (chào mừng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025).

          5. Khen thưởng

          5.1. Thi trắc nghiệm:

          Thi trắc nghiệm 8 kỳ, hai tuần một kỳ. Mỗi kỳ có 11 giải thưởng cho các cá nhân đạt giải, bao gồm:

          - 01 giải Nhất:                                              2.000.000 đồng.

          - 02 giải Nhì, mỗi giải:                                 1.500.000 đồng.

          - 03 giải Ba, mỗi giải:                                   1.000.000 đồng.

          - 05 giải Khuyến khích, mỗi giải:                    500.000 đồng.

          5.2. Ngoài ra, khi tổng kết Cuộc thi, sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ trao 03 giải cho những tập thể, đơn vị có số lượng người tham gia dự thi đông nhất và có nhiều bài dự thi đạt giải; mỗi giải 5.000.000 đồng.

          5.3. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thông báo mời và trao thưởng cho cá nhân, tập thể đạt giải trong các kỳ thi tại lễ tổng kết Cuộc thi dự kiến vào đầu tháng 9 năm 2020 (có thông báo cụ thể sau).

 
           Sở Ngoại vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tham gia Cuộc thi.

 

File đính kèm

    228 kh btg.pdf