Lớp bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 09/06, 09:56

Sở Ngoại vụ thông báo lớp Tiếng Anh chuyên ngành do Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao phối hợp với Sở Ngoại vụ TP. HCM (Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại giao và ngoại ngữ) tổ chức, trong khuôn khổ Đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ và biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016 - 2020" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 16/02/2016 (Văn bản đính kèm).

 

 - Thời gian: 05 ngày, từ ngày 06 – 10/7/2020

- Địa điểm: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại giao và ngoại ngữ Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 87 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP.HCM)

- Đối tượng học viên: Lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan ngoại vụ và các sở, ban, ngành, địa phương làm công tác đối ngoại có trình độ tiếng Anh từ C trở lên.

- Nội dung: Dự kiến chương trình đính kèm.

- Kinh phí: Chi phí tham gia khóa học (đi lại, ăn ở,…) do cơ quan cử người đi chi trả.
 
 

          Danh sách học viên (theo mẫu đính kèm) vui lòng gửi về Văn phòng Sở Ngoại vụ trước ngày 15/6/2020.

          Đầu mối liên hệ: Văn phòng Sở Ngoại vụ, điện thoại: 38.790.77/38.24.036, email: vp.songoaivu@gialai.gov.vn.

          Trân trọng cảm ơn./.

 

File đính kèm

    321 SNgV VP 2020.signed.signed.pdf
    109CNV.signed.pdf