Xác minh giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp

Ngày đăng: 24/03, 14:19

Trong thời gian qua, có một số trường hợp cơ quan chức năng địa phương Việt Nam trực tiếp gửi Công văn đề nghị các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam xác minh tính xác thực của các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp. Sở Ngoại vụ xin hướng dẫn vấn đề này theo thông lệ quốc tế như sau:

 

Nếu các cơ quan chức năng Việt Nam cần xác minh giấy tờ do cơ quan chức năng nước ngoài cấp, thì cần có công văn gửi tới Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để chuyển tiếp yêu cầu xác minh tới các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam hoặc các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài. Ngược lại, nếu các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam có yêu cầu xác minh giấy tờ do cơ quan chức năng Việt Nam cấp thì phải có công hàm gửi yêu cầu xác minh tới Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để được chuyển tiếp tới các cơ quan chức năng địa phương Việt Nam.

 

Như vậy, các cơ quan chức năng địa phương không trực tiếp gửi yêu cầu xác minh tính xác thực của các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đến cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam mà phải thông qua Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để đảm bảo đúng với thông lệ quốc tế.

 

            Oanh Yến.