Mời tham dự chương trình học tập và khảo sát thực tế tại nước ngoài năm 2020

Ngày đăng: 17/02, 15:52

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 300/UBND-NC ngày 12/02/2020 về việc tham mưu, đề xuất tham dự chương trình học tập và khảo sát thực tế tại nước ngoài năm 2020 theo lời mời của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Văn bản số 0037/PTM-ITP ngày 08/01/2020.

Sở Ngoại vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tỉnh có nhu cầu đăng ký tham dự chương trình học tập và khảo sát thực tế tại nước ngoài năm 2020. (Mẫu phiếu đăng ký, thời gian, địa điểm, nội dung chi tiết có đính kèm tại Văn bản 0037/PTM-ITP).

Phiếu đăng ký tham gia vui lòng gửi về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, trả lời Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 

File đính kèm

    93 SNgV HTQT 2020.signed.signed.pdf