Đăng ký nhu cầu công nghệ

Ngày đăng: 09/06, 02:55

Để thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh, Điểm kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức hoạt động kết nối trực tuyến với Điểm kết nối cung - cầu công nghệ quốc gia do Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ duy trì và các Điểm kết nối cung -cầu công nghệ của các tỉnh, thành phố trong cả nước.
 
Sở Khoa học và Công nghệ triển khai hoạt động hỗ trợ kết nối, giới thiệu và tư vấn công nghệ cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu về công nghệ. Sở Ngoại vụ xin thông báo để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, có nhu cầu tìm kiếm công nghệ gửi thông tin đề xuất về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp. (Có Mẫu đề xuất nhu cầu công nghệ kèm theo).
 
Đầu mối liên hệ:
 
Ông Phan Hồng Trường - Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai
 
Điện thoại: 0982.089.100
 
Email: truongph.skhcn@gialai.gov.vn
 
Địa chỉ: 98B Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
 

 

File đính kèm

    Dang ky nhu cau Cong nghe- Diem KNCC cong nghe.signed.signed.signed (1).pdf