Kế hoạch số 09/KH-SNgV ngày 25/02/2021 thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Sở Ngoại vụ

Ngày đăng: 04/03, 21:38

 

File đính kèm

    Bảng nhiệm vụ trọng tâm.signed.signed.pdf
    09 KH SNgV VP 2021.signed.signed.pdf