Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 - 05/6/2021)

Ngày đăng: 18/05, 04:59

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong tỉnh hiểu rõ về khát vọng và tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị cha già của Dân tộc, Lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng Dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sỹ cộng sản quốc tế mẫu mực, Người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới, đặc biệt là hoài bão lớn lao của Người về giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc qua quá trình bôn ba tìm con đường cứu nước; đồng thời tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi  “Tìm hiểu về 110 năm  Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 - 05/6/2021) trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

II- NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Nội dung

Tìm hiểu quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ, bắt đầu từ cuộc hành trình ở bến Nhà Rồng vào ngày 05/6/1911 và những hoạt động của Bác trong suốt 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, tiếp cận và tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, đến khi Bác về nước (1941) và lãnh đạo Nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi tháng Tám 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/9/1945); lãnh đạo nhân dân hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, đưa đất nước thống nhất, từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội. Việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào tiến trình đổi mới và phát triển đất nước.

* Tài liệu tham khảo:

+ Hồ Chí Minh toàn tập.

+ Các tài liệu chính thống về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Hồ Chí Minh - Hành trình 79 mùa xuân (1890-1969), Nxb. Hồng Bàng, 2012.

2. Đối tượng tham gia cuộc thi

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

- Riêng đối với các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy không được tham gia dự thi.

3. Hình thức và thời gian thi

3.1. Hình thức tổ chức Cuộc thi:

- Cuộc thi được tiến hành trên quy mô diện rộng, triển khai đồng thời thông qua hai hình thức để người tham gia dự thi lựa chọn:

(1) Thi trắc nghiệm qua Báo Gia Lai điện tử; gialaitv.vn; Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai: http://www.thongtintuyengiaogialai.vn và các trang điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Người tham gia dự thi lựa chọn đáp án trả lời câu hỏi thi trực tiếp trên trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai: http://www.thongtintuyengiaogialai.vn; hoặc lựa chọn đáp án trả lời câu hỏi bài thi qua hộp thư điện tử: tracnghiemtggl@gmail.com.

(2) Thi online dưới dạng biểu mẫu điện tử được đăng và chuyển tải trên môi trường mạng Internet (qua mạng xã hội Zalo):

Người tham gia dự thi click vào đường link được Ban Tổ chức cuộc thi gửi qua mạng xã hội (Zalo) để trả lời các câu hỏi, đồng thời đề nghị gửi đường link đó đến các nhóm, bạn bè, người thân, đồng nghiệp để mời tham gia cuộc thi.

- Thông tin về câu hỏi thi, đáp án và kết quả của các kỳ thi được đăng trên Báo Gia Lai; Báo Gia Lai điện tử; gialaitv.vn; trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai: http://www.thongtintuyengiaogialai.vn; các trang điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị và trên làn sóng Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai.

3.2. Thời gian tổ chức Cuộc thi:

Cuộc thi tổ chức trong 8 kỳ; định kỳ 02 tuần/kỳ (phát động Cuộc thi vào ngày 04 tháng 5 năm 2021 và kết thúc vào ngày 20 tháng 8 năm 2021).

- Kỳ thi đầu tiên bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 04 tháng 5 năm 2021 và kết thúc vào 17h ngày 14 tháng 5 năm 2021.

- Kỳ thi thứ 2: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 17 tháng 5 năm 2021 và kết thúc vào 17h ngày 28 tháng 5 năm 2021.

- Kỳ thi thứ 3: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 31 tháng 5 năm 2021 và kết thúc vào 17h ngày 11 tháng 6 năm 2021.

- Kỳ thi thứ 4: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 14 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào 17h ngày 25 tháng 6 năm 2021.

- Kỳ thi thứ 5: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 28 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào 17h ngày 9 tháng 7 năm 2021.

- Kỳ thi thứ 6: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 12 tháng 7 năm 2021 và kết thúc vào 17h ngày 23 tháng 7 năm 2021.

- Kỳ thi thứ 7: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 26 tháng 7 năm 2021 và kết thúc vào 17h ngày 6 tháng 8 năm 2021.

- Kỳ thi thứ 8: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 9 tháng 8 năm 2021 và kết thúc vào 17h ngày 20 tháng 8 năm 2021.

3.3. Về thể lệ Cuộc thi:

Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm ban hành thể lệ Cuộc thi đảm bảo đúng các quy định hiện hành (có dự thảo kèm theo).


III- KHEN THƯỞNG

1. Thi trắc nghiệm:

Thi trắc nghiệm 8 kỳ, hai tuần một kỳ. Mỗi kỳ, có 11 giải thưởng cho các cá nhân đạt giải, bao gồm:

- 01 giải Nhất:                                      2.000.000 đồng.

- 02 giải Nhì, mỗi giải:                         1.500.000 đồng.

- 03 giải Ba, mỗi giải:                          1.000.000 đồng.

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải:         500.000 đồng.

2. Ngoài ra, khi tổng kết Cuộc thi, sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ trao 03 giải cho những tập thể, đơn vị có số lượng người tham gia dự thi đông nhất và có nhiều bài dự thi đạt giải; mỗi giải 5.000.000 đồng.

3. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thông báo mời và trao thưởng cho cá nhân, tập thể đạt giải trong các kỳ thi tại lễ tổng kết Cuộc thi dự kiến vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021) (có thông báo cụ thể sau).