Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa xe ô tô Mitsubishi biển kiểm soát 81A-00418

Ngày đăng: 09/04, 13:48

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa xe ô tô Mitsubishi biển kiểm soát 81A-00418

 

File đính kèm

    474a TB SNgV.pdf