Báo cáo kết quả tuyên truyền nhân Kỷ niệm 72 năm Ngày Nhân quyền thế giới

Ngày đăng: 16/12, 04:15

Thực hiện Kế hoạch số 1993/KH-BCĐ-VPTT ngày 26/11/2020 của Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh về việc tuyên truyền nhân Kỷ niệm 72 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 – 10/12/2020), Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1.    Nội dung thực hiện:

-  Tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến việc đảm bảo và thúc đẩy quyền con người của Việt Nam và trên địa bàn tỉnh.

-  Tuyên truyền về thành tựu đạt được trong việc đảm bảo, thúc đẩy quyền con người trong lĩnh vực đối ngoại như công tác lãnh sự, bảo hộ công dân ở nước ngoài, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) và các lĩnh vực khác như tình hình, kết quả phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư.

-  Tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quyền con người cho cán bộ công chức phụ trách.

-  Hình thức thực hiện: Đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ;, tham dự các Hội nghị, Hội thảo về công tác nhân quyền do Bộ, ngành trung ương tổ chức, tổ chức Tọa đàm phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, người lao động của Sở Ngoại vụ.

2.    Kết quả thực hiện:

- Đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCPNN tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020 được tổ chức vào ngày 03/12/2020 với sự tham dự của đại diện 12 tổ chức PCPNN và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Tại Hội nghị đã thông tin về kết quả hợp tác với các tổ chức PCPNN trong giai đoạn 2018-2020, những đóng góp của tổ chức PCPNN trong đảm bảo và thúc đẩy quyền của những nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương như trẻ em, người đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực dễ bị tổn thương hoặc các địa bàn khó khăn trên địa bàn tỉnh, trên một số lĩnh vực  như y tế, giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

- Từ ngày 01/12/2020 đến 15/12/2020, đã đăng tải 12 tin, bài viết phổ biến, tuyên truyền về các nội dung có liên quan đến việc đảm bảo và thúc đẩy quyền con người trên Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ.

- Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tham dự Hội nghị triển khai “Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự” (Thỏa thuận GCM) do Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức vào ngày 04/12/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh; tại Hội nghị đã trình bày báo cáo về kết quả triển khai Thỏa thuận GCM của tỉnh Gia Lai; tham dự Hội thảo “Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19” do Bộ Ngoại giao phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948-10/12/2020) nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong bối cảnh dịch Covid-19.

- Tổ chức Tọa đàm “Hợp tác quốc tế trên lĩnh vực bảo đảm và thúc đẩy quyền con người” nhân Kỷ niệm 72 năm Ngày Nhân quyền thế giới, nhằm phổ biến thông tin đến cán bộ, công chức, người lao động của Sở Ngoại vụ về kết quả thực hiện nhân quyền trong công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong năm 2020. 

- Cử 01 lượt công chức tham dự Hội nghị tập huấn công tác thông tin, truyền thông về quyền con người do Ban Chỉ đạo về nhân quyền trung ương tổ chức vào ngày 19/11/2020 tại tỉnh Đăk Lăk.

Trên đây là báo cáo kết quả tuyên truyền nhân Kỷ niệm 72 năm Ngày Nhân quyền thế giới kính gửi Thường trực Ban Chỉ đạo nhân quyền tỉnh tổng hợp, báo cáo./.