Khóa bồi dưỡng cấp cao dành cho các Giám đốc Sở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" tại Hà Nội

Ngày đăng: 26/11, 04:50

Sở Ngoại vụ nhận được Công văn số 954/HVNG-ĐTBD ngày 18/11/2020 của Học viện Ngoại giao – Bộ Ngoại giao thông báo về việc tổ chức "Khóa bồi dưỡng cấp cao dành cho các Giám đốc Sở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" tại Hà Nội, thuộc Đề án "Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2015, cụ thể như sau:
 
          - Nội dung học: Có chương trình cụ thể kèm theo

- Thời gian học: Từ ngày 08 – 11/12/2020

- Địa điểm học: Khách sạn Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Hà Nội

- Đối tượng tham gia: Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh (Sở Ngoại vụ đã trao đổi, thống nhất với Học viện Ngoại giao về đối tượng học viên)

- Kinh phí: Chi phí tham gia khóa học (ăn ở, đi lại) do cơ quan cử cán bộ đi chi trả.

          Sở Ngoại vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh biết, cử cán bộ tham gia. Danh sách học viên đề nghị đăng ký trực tiếp với Học viện Ngoại giao theo hướng dẫn tại Công văn đính kèm, thời hạn trước ngày 02/12/2020.  

 

File đính kèm

    681 SNgV VP 2020.signed.signed.pdf