Khóa bồi dưỡng "Kỹ năng đối ngoại trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng" tại Hà Giang

Ngày đăng: 22/10, 03:48

Ngày 20/10/2020 Cục Ngoại vụ – Bộ Ngoại giao có Công văn số 255/CNV-VP thông báo về việc Cục Ngoại vụ phối hợp với Học viện Ngoại giao (Trung tâm FOSET) tổ chức khóa bồi dưỡng "Kỹ năng đối ngoại trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng" tại Hà Giang, thuộc Đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ và biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016 - 2020" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 16/02/2016, cụ thể như sau:

          - Nội dung: Công tác lễ tân đối ngoại trong tổ chức đoàn ra, đón tiếp đoàn vào (đặc biệt là kỹ năng mềm trong chuẩn bị trang phục, đi lại, giao tiếp với đối tác nước ngoài…); kỹ năng xây dựng và quảng bá thương hiệu địa phương trong thời đại số.

- Thời gian học: Từ ngày 05 – 06/11/2020

- Địa điểm học: Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

- Đối tượng học viên: Thường trực Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh; lãnh đạo, cán bộ chủ chốt cơ quan ngoại vụ và các sở, ngành tham gia làm công tác đối ngoại tại địa phương.

- Kinh phí: Chi phí tham gia khóa học (ăn ở, đi lại) cho học viên do cơ quan cử người đi chi trả.

        Đề nghị các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh quan tâm cử công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tham gia bồi dưỡng. Danh sách học viên (theo mẫu đính kèm) vui lòng gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 27/10/2020 để tổng hợp, đăng ký với Ban Tổ chức lớp.  

 

File đính kèm

    589 SNgV VP 2020.signed.signed.pdf
    255CNV.pdf