Kỹ thuật trình bày và soạn thảo Công thư cấp sở, ban, ngành, địa phương

Ngày đăng: 19/05, 14:04

Theo Quyết định số 3287/QĐ-BNG ngày 31/8/2016 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành mẫu một số văn bản giao dịch đối ngoại của địa phương,Thư cá nhân chính thức hay còn được gọi là Công thư không hạn chế vấn đề đề cập nhưng thường là những vấn đề có tầm quan trọng đáng kể, trả lời Công thư của đối tác gửi; những vấn đề thuộc thẩm quyền cá nhân như mời đối tác thăm, tham dự một sự kiện nào đó tại địa phương, cảm ơn, chúc mừng nhân các ngày lễ quốc gia, lễ địa phương của đối tác hoặc một sự kiện của cá nhân đối tác (như mới được bổ nhiệm) hoặc chia buồn…

 

Đối tượng trao đổi: Với đối tác đồng cấp hay chức vụ tương đương hoặc đã có quan hệ.

 

Kỹ thuật trình bày:

- Không có Quốc huy, chỉ có tiêu đề tên cơ quan;

- Danh nghĩa cá nhân, dùng ngôi thứ nhất (thông thường là “tôi” hoặc có thể là “chúng tôi”); trình bày rõ ràng, chính xác; sử dụng ngôn ngữ viết, diễn đạt đơn giản, dễ hiểu;

- Có thể thức xưng hô;

- Có số và ký hiệu để quản lý và lưu trữ;

- Ký tên, ghi đầy đủ họ tên, chức vụ người viết và đóng dấu cơ quan.

 

Một số lưu ý trong kỹ thuật trình bày, soạn thảo:

Bên cạnh những lưu ý tương tự như trong kỹ trình bày, soạn thảo Công hàm, thì cần lưu ý như sau:

- Ký hiệu của Công thư được thống nhất là CT;

- Ký đầy đủ và ghi đầy đủ họ tên, chức vụ dưới chữ ký. Nếu kiêm 02 hay nhiều chức vụ, chỉ ghi chức vụ phù hợp trong quan hệ với đối tác và trên cương vị chức vụ đó viết thư cho đối tác.

 

Cách thức chuyển Công thư cho đối tác tương tư như cách thức chuyển Công hàm.

 

                                                                                            Mẫu tham khảo: Mẫu 2, Mẫu 2.2, Mẫu 2.3, Mẫu 2.4

 

File đính kèm

    Mẫu 2.4.pdf
    Mẫu 2.3.pdf
    Mẫu 2.2.pdf
    Mẫu 2.pdf