Hướng dẫn về thể thức, cách trình bày thư tín đối ngoại

Ngày đăng: 30/10, 19:41

Ngày 31/8/2016, Bộ Ngoại giao có Quyết định số 3287/QĐ-BNG về việc ban hành mẫu một số văn bản giao dịch đối ngoại của địa phương, trong đó hướng dẫn chi tiết về thể thức, cách trình bày mẫu thư tín đối ngoại (Công hàm, Công thư, Bản ghi nhớ), mẫu giấy mời và phong bì.

 Sở Ngoại vụ thông báo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được biết, áp dụng các mẫu văn bản được hướng dẫn tại Quyết định số 3287/QĐ-BNG trong quá trình làm việc, trao đổi với đối tác, địa phương nước ngoài.

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đề nghị Quý Cơ quan liên hệ với Sở Ngoại vụ để tổng hợp gửi Bộ Ngoại giao xem xét sửa đổi, bổ sung.

 

File đính kèm

    391 SNgV HTQT 2019.signed.pdf
    3287 QĐ BNG.pdf