Campuchia tạm dừng và hạn chế xuất, nhập cảnh đối với công dân Việt Nam kể từ ngày 18/7/2021

Ngày đăng: 15/07, 12:04

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do các biến chủng mới, Chính phủ Campuchia đã đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế sự qua lại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia như sau:
 
- Do biến thể Coravirus Delta tiếp tục lây lan nhanh, Chính phủ Vương quốc Campuchia quyết định tạm dừng và hạn chế xuất, nhập cảnh Campuchia đối với công dân Việt Nam là nhân viên và chuyên gia của các công ty Việt Nam trong vòng một (01) tháng, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18/7/2021.
 
- Biện pháp trên không áp dụng với các bệnh nhân muốn điều trị y tế tại Việt Nam, các nhà ngoại giao, các quan chức thực hiện nhiệm vụ theo lời mời của chính quyền hai nước, sinh viên và học sinh đã hoàn tất việc học tập hoặc trong trường hợp có sự cho phép đặc biệt từ hai chính phủ.
 
- Các nhân viên và chuyên gia của các công ty Việt Nam đã nhập cảnh Campuchia, bao gồm cả những người đã hoàn tất cách ly và đang trong thời gian cách ly, đều không được phép quay trở lại Việt Nam trong giai đoạn này.

- Việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới vẫn được tạo điều kiện thuận lợi không bị gián đoạn nhưng phải tuân thủ các biện pháp y tế hiện hành của hai nước.
 
- Các biện pháp hạn chế nhập cảnh tạm thời vào Campuchia được quy định trong Công hàm số 734 ngày 27/3/2020 của Bộ Ngoại giao Campuchia và các biện pháp hiện có khác của Vương quốc Campuchia vẫn có hiệu lực.