Phê duyệt tiếp nhận dự án "Giảm tốc độ - Trường học an toàn" giai đoạn 2 do Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á tài trợ

Ngày đăng: 22/10, 02:56

Ngày 08/10/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 946/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án "Giảm tốc độ - Trường học an toàn" giai đoạn 2 do Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á  tài trợ. Cụ thể:
 
1. Nhà tài trợ dự án: Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á - AIPF, là tổ chức phi chính phủ nước ngoài, quốc tịch Mỹ, tài trợ từ nguồn kinh phí của Quỹ Botnar (Foundation Botnar, Thụy Sĩ)
 
2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
 
3. Chủ dự án: Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai
 
4. Địa điểm thực hiện dự án: Các trường giáo dục cấp tiểu học trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
 
5. Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 3 năm 20200.
 
6. Mục tiêu của dự án:
 
- Giảm tốc độ xung quanh khu vực trường học ở thành phố Pleiku thông qua cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông khu vực trường học; triển khai các chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, quy định tốc độ tối đa cho phép tham gia giao thông trên đường bộ qua khu vực các trường học.
 
- Xây dựng định nghĩa "khu vực trường học an toàn" các trường học thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
 
- Tổ chức giảng dạy thí điểm giáo trình điện tử an toàn giao thông tại các trường học tham gia dự án.
 
7. Kết quả chủ yếu của dự án:
 
- Cải tạo cơ sở hạ tầng và quy định tốc độ tối đa cho phép tham gia giao thông trên đường bộ, đoạn qua khu vực các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Pleiku, vào ngày học sinh đến trường trong các giờ cao điểm học sinh đến trường và ra về.
 
- Nâng cao nhận thức của học sinh, phụ huynh và cộng đồng về an toàn giao thông, giảm tốc độ tại khu vực trường học; tác động thay đổi thái độ, hành vi của những người tham gia giao thông về giảm tốc độ khu vực trường học.
 
- Gia tăng sự cam kết, thắt chặt cưỡng chế việc giảm tốc độ tại khu vực trường học; nhắc nhở, xử lý vi phạm về tốc độ.
 
- Giảm thiểu các ca chấn thương và tử vong do tai nạn giao thông tại khu vực trường học.
 
- Triển khai mô hình "khu vực trường học an toàn" tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.