Kỹ thuật trình bày và soạn thảo giấy mời chiêu đãi đối ngoại cấp sở, ban, ngành, địa phương

Ngày đăng: 19/05, 14:11

Theo Quyết định số 3287/QĐ-BNG ngày 31/8/2016 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành mẫu một số văn bản giao dịch đối ngoại của địa phương, giấy mời chiêu đãi đối ngoại được sử dụng để mời đối tác nước ngoài tham dự các cuộc chiêu đãi đối ngoại.

 

Nội dung trong Giấy mời chiêu đãi:

- Giấy mời của Lãnh đạo từ cấp quận/huyện, sở, ngành và tương đương trở xuống không có hình Quốc huy;

- Họ tên và chức danh đầy đủ của người chủ tiệc;

- Họ tên người được mời;

- Lý do mời;

- Loại hình chiêu đãi;

- Thời gian, địa điểm tổ chức chiêu đãi;

- Một số thông tin chỉ dẫn cần thiết như Trang phục, thông tin về số điện thoại, số fax, địa chỉ email để liên hệ xác nhận tham dự.

 

Kỹ thuật trình bày:

- Sử dụng loại giấy tốt, dầy, màu sáng. Khổ giấy hình chữ nhật, cân đối tỉ lệ giữa chiều rộng và chiều dài. Chiều rộng từ 11-12 cm, chiều dài từ 15-18 cm.

- Theo chiều ngang của khổ giấy, từ trên xuống lần lượt các nội dung được trình bày cân đối với nhau và cân giữa dòng;

- Chức danh và họ tên người mời, họ tên người được mời có khổ chữ lớn hơn một cách cân xứng với khổ chữ các nội dung hơn.

- Thông tin chỉ dẫn được trình bày dưới cùng, bên phải hoặc cân đối hai bên góc dưới khổ giấy mời tùy theo số lượng thông tin. Khổ chữ các thông tin chỉ dẫn nhỏ hơn khổ chữ các nội dung khác trong giấy mời.

- Giấy mời in bằng tiếng Việt hay có thể bằng một ngoại ngữ phù hợp với khách mời.

- Phông chữ sử dụng có thể cầu kỳ, đẹp, song cần rõ chữ và dễ đọc.

- Sử dụng phong bì vừa khổ với giấy mời./.

 
                                                                                                                               Mẫu tham khảo: Mẫu 4, Mẫu 4.2, Mẫu 4.3

 

File đính kèm

    Mẫu 4.3.pdf
    Mẫu 4.2.pdf
    Mẫu 4.pdf