Campuchia thông báo tạm dừng nhập cảnh đối với công dân nước ngoài

Ngày đăng: 12/07, 14:35

Chính phủ Vương quốc Campuchia thông báo: Bắt đầu từ 11 giờ 30 phút ngày 11/7/2021, Campuchia tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả công dân nước ngoài. Tuy nhiên, công dân nước ngoài đang lao động, học tập, công tác tại Campuchia có nhu cầu xuất cảnh về nước vẫn diễn ra bình thường cho đến khi có thông báo mới.