Phương án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của Học viện Ngoại giao

Ngày đăng: 19/04, 23:19

Nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tại các bộ, ngành, địa phương các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, năm 2021, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) đã tiến hành đổi mới phương án tuyển sinh trình độ đại học, với nhiều cải tiến so với các năm trước như: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh, mở ngành học mới, bổ sung tổ hợp xét tuyển, đa dạng phương thức và đối tượng xét tuyển…
 
 
Sở Ngoại vụ thông báo để các em học sinh và các đối tượng khác quan tâm và có nguyện vọng đăng ký nộp Hồ sơ vào Học viện Ngoại giao. Thí sinh tìm hiểu thông tin, tiêu chí xét tuyển cụ thể của từng phương thức tuyển sinh tại văn bản đính kèm và lưu ý thời gian để nộp Hồ sơ đúng hạn.
 
 
Mọi thông tin về phương án và kế hoạch tuyển sinh được đăng tải trên website của Học viện Ngoại giao tại địa chỉ: https://www.dav.edu.vn.
 
 
 
 
 

 

File đính kèm

    247.signed.pdf
    ThôngtinTStrìnhđộĐHnăm2021.pdf
    ThôngbáoTSKhóa14ChươngtrìnhLiênkết.pdf