Học bổng của Chính phủ Ấn Độ dành cho du học sinh Việt Nam

Ngày đăng: 29/01, 05:34

          
             Theo thông báo của Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Ngoại vụ xin thông tin về chương trình học bổng của Chính phủ Ấn Độ dành cho du học sinh các nước trong khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. 
 
             Thông tin chi tiết được cung cấp tại các trang web sau:
 

https://www.iccr.gov.in/a2a/iccr-scholarship;

http://a2ascholarships.iccr.gov.in/;

http://asean.iitd.ac.in/

 
            Hoặc liên hệ:
 
           - Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Biệt thự Orchid 14, An Phú, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 
           - Phòng Hợp tác quốc tế - Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai, điện thoại: 0269.387.9044
 
             Để được hỗ trợ giải đáp.