Chương trình học bổng đi học tại Hungary diện Hiệp định năm 2021

Ngày đăng: 17/12, 18:50

Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội có Công hàm số 539/2020/HEMB/HOI ngày 25/11/2020 thông báo về Chương trình học bổng của Chính phủ Hungary "Stipendium Hugaricum Programme" cho niên khóa 2021 - 2022 cùng các thông tin liên quan đính kèm.
 
- Thời hạn nộp hồ sơ đến ngày 15/01/2021
- Đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://apply.stipendiumhungaricum.hu/

 
Sở Ngoại vụ xin thông tin để cá nhân có quan tâm nộp hồ sơ. 

 

File đính kèm

    539.2020.HUEMB.HOI.pdf