Hướng dẫn về nghi lễ đón, tiếp khách nước ngoài là lãnh đạo sở, ngành địa phương nước ngoài; lãnh đạo huyện địa phương nước ngoài

Ngày đăng: 30/10, 16:18

        Nhằm giúp các sở ban ngành, địa phương thực hiện đúng các nghi lễ đối ngoại trong đón tiếp khách nước ngoài là lãnh đạo sở, ngành, địa phương của nước ngoài đến thăm, làm việc, căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNG ngày 17/10/2017 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài thăm địa phương, Sở Ngoại vụ trích dẫn như sau:

 

        1. Trong tổ chức đón, tiễn, làm việc, chiêu đãi và các chương trình hoạt động:

       a) Tổ chức đón tiếp: Khách của cơ quan, đoàn thể nào cơ quan, đoàn thể đó chủ trì tổ chức đón, tiễn và các hoạt động của đoàn trong thời gian khách thăm địa phương.

        b) Chủ trì đón tiếp: Chủ chính.

        c) Thành phần phía địa phương tham dự làm việc, chiêu đãi: Tương ứng với thành viên đoàn, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và các sở, ngành liên quan đến nội dung của chuyến thăm.

        2. Tiếp xã giao: Có thể tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp đoàn.