Gia Lai chủ động, tích cực hội nhập quốc tế

Ngày đăng: 21/04, 09:40

                                                                     NGUYỄN TÙNG KHÁNH

                                                                                                                                                                          Giám đốc Sở Ngoại vụ

 

Hội nhập quốc tế là một chủ trương lớn, nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm qua. Hội nhập góp phần giữ vững môi trường hòa bình và ổn định chính trị xã hội, đồng thời thu hút thêm nguồn lực bên ngoài cùng với nội lực bên trong tạo nên động lực phát triển kinh tế-xã hội mạnh mẽ. Thực hiện chủ trương này, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo triển khai và ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

 

Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập theo Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 06/4/2010 do 1 đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Công thương làm Phó Trưởng Ban thường trực và đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan làm thành viên. Ban có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 02/7/2007 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08/NQ/TW ngày 05/02/2007 của Hội nghị Trung ương 4, khóa X “về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)”. Đến ngày 10/4/2013, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế. Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh được giao nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai về công tác hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tại Gia Lai, Sở Ngoại vụ cũng được công bố thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 10/10/2016. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp thực hiện chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành địa phương, công tác đối ngoại của tỉnh những năm qua đã được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực và đạt những kết quả quan trọng trong lĩnh vực hội nhập quốc tế mà trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế. Nhất là tỉnh ta đã tích cực, nỗ lực trong các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương trong khu vực. Theo đó, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác về kinh tế-xã hội với các tỉnh như: Attapeu, Champasak (Công hòa Dân chủ nhân dân Lào) và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear (Vương quốc Campuchia). Qua đó góp phần giữ vững đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, ổn định. Bên cạnh đó, Gia Lai cũng tham gia các diễn đàn kinh tế, các hội nghị, hội thảo quốc tế tầm cỡ khu vực, như: Hội nghị hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia; Hội nghị Ủy ban điều phối chung khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia, Hội thảo Xây dựng kế hoạch phát triển du lịch khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia, Hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm kinh tế và xã hội tại châu Á và châu Âu…; Triển khai Đề án về xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN đến năm 2025; Đề án triển khai tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025. Việc chủ động triển khai hội nhập toàn diện như một số vấn đề nêu trên cho thấy Gia Lai đã đóng góp tích cực vào đảm bảo ổn định an ninh, chính trị, quốc phòng; thúc đẩy sự phát triển trên các lĩnh vực kinh tế-khoa học, văn hóa-giáo dục của đất nước.

Bên cạnh đó, cùng với cả nước, Gia Lai đã thực hiện mở rộng, thiết lập quan hệ hợp tác với Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán các nước tại Việt Nam, như: Hoa Kỳ, Pháp, New Zealand, Cộng hòa Séc, Nga, Israel, Hàn Quốc, Nhật Bản…; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ với các địa phương, đối tác của Cộng hòa Séc, Hàn Quốc nhằm thiết lập quan hệ hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực xúc tiến thương mại, đầu tư, trao đổi văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, xuất khẩu lao động... Sắp tới, tỉnh Gia Lai dự kiến sẽ tiến hành kết nghĩa với địa phương của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc.

 
         (Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai tham dự Diễn đàn kinh tế kiều bào toàn cầu lần I tại Hàn Quốc năm 2019)

Cũng trong chương trình hội nhập kinh tế quốc tế, việc tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh Gia Lai ra trường quốc tế luôn được các cấp, các ngành của tỉnh chú trọng. Thông qua kết nối với các đơn vị của Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm thu hút, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào tỉnh. Tổ chức các đoàn công tác đi quảng bá, xúc tiến đầu tư tại Nam Phi, Hàn Quốc, New Zealand. Qua đó, thông tin, hình ảnh tỉnh Gia Lai được các đối tác, doanh nghiệp nước ngoài biết đến rộng rãi. Số lượng đối tác, doanh nghiệp nước ngoài đến tỉnh Gia Lai tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư ngày càng gia tăng nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp thông minh, năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng được tạo điều kiện, cơ hội để tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ ở nước ngoài.

Song song với việc hợp tác phát triển về kinh tế, hội nhập quốc tế, Gia Lai còn thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, chuyển giao những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến ứng dụng trong đời sống và sản xuất. Đại sứ quán Israel tại Hà Nội đã tổ chức buổi giao lưu văn hóa Israel với sinh viên trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh-phân hiệu Gia Lai; hỗ trợ tập huấn công nghệ tưới nhỏ giọt Israel đối với cây trồng của tỉnh Gia Lai; tập huấn sơ cấp cứu tim mạch nâng cao cho đội ngũ bác sỹ của tỉnh. Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về khảo cổ học do tỉnh tổ chức tại thị xã An Khê từ ngày 29 đến 30/3/2019 được các nhà khoa học, khảo cổ trên thế giới quan tâm, mở ra chương trình hợp tác lâu dài để nghiên cứu về vùng đất An Khê nói riêng và Việt Nam nói chung.

Hiện nay, việc xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu, định hướng chiến lược đối với công tác hội nhập quốc tế phù hợp với từng địa phương, cho từng lĩnh vực cụ thể vấn đề nội hàm rất quan trọng. Để có chính sách cụ thể thúc đẩy hội nhập chủ động hiệu quả, bền vững cũng là thách thức đối với tỉnh Gia Lai, nhất là trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Song, với tâm thế nội lực, sự chủ động dự báo tình hình trước yêu cầu về “hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững” luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm./.

(Bài đăng trên Đặc san Thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai, số 35/2020)