Mời tham dự các chương trình thăm, làm việc tại Nhật Bản trong Quý I năm 2020

Ngày đăng: 25/01, 17:34

Sở Ngoại vụ nhận được Công văn số 04/FSC-CV ngày 16/01/2020 của Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị quốc tế (FSC) – Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh về việc mời địa phương và doanh nghiệp tham dự các chương trình thăm, làm việc tại Nhật Bản do Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị quốc tế tổ chức trong Quý I năm 2020, gồm:

- Chương trình tham dự Triển lãm quốc tế lần thứ 13 về Nông nghiệp và Thực phẩm 2020 từ ngày 16-21/02/2020 (Đăng ký trước ngày 03/02/2020).

- Chương trình tham dự Triển lãm Năng lượng gió quốc tế từ ngày 23/02-01/3/2020 (Đăng ký trước ngày 07/02/2020).

- Chương trình tham dự Ngày gỗ Thế giới 2020 từ ngày 15-24/3/2020 ((Đăng ký trước ngày 28/02/2020).

Sở Ngoại vụ thông báo để Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quan tâm, đăng ký tham gia chương trình.

           (Chi tiết chương trình tại Văn bản đính kèm).
         
           Trân trọng.

 

 

File đính kèm

    53 SNgV HTQT 2020.signed.pdf