Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020

Ngày đăng: 23/12, 16:04

Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Gia lai năm 2020

 

File đính kèm

    611 QĐ UBND.pdf