Quyết định phê duyệt dự toán và lựa chọn nhà thầu sửa chữa xe ô tô Mitsubishi biển kiểm soát 81A-00418 phục vụ công tác

Ngày đăng: 09/04, 13:41

Quyết định phê duyệt dự toán và lựa chọn nhà thầu sửa chữa xe ô tô Mitsubishi biển kiểm soát 81A-00418 phục vụ công tác

 

File đính kèm

    17 QĐ SNgV.signed.pdf