Tạm dừng tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 03/08, 10:33

 

File đính kèm

    1406SVHTTDL-QLVH.pdf