Về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng: 09/07, 11:14

Thực hiện Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai; Thông báo số 968/TB-SNV ngày 07/7/2020 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2020; Thông báo số 1160/TB-SNV ngày 31/7/2020 của Sở Nội vụ về việc bổ sung chỉ tiêu, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức ở các cơ quan hành chính năm 2020 của tỉnh Gia Lai.

Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai thông báo về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: Số lượng vị trí việc làm cần tuyển năm 2020 của Sở Ngoại vụ là 02 chỉ tiêu, cụ thể như sau:
 

S

TT

Đơn vị tuyển dụng

Tên vị trí việc làm cần tuyển và mô tả công việc chính

Yêu cầu trình độ chuyên môn của người dự tuyển

Số lượng cần tuyển

Tuyển dụng vào ngạch

Mã ngạch

Trình độ

Các chuyên ngành cần tuyển dụng

1

Văn phòng Sở

Công nghệ thông tin

Đại học

trở lên

Công nghệ thông tin

1

Chuyên viên

01.003

2

Phòng Quản lý biên giới

Quản lý biên giới

Đại học

 trở lên

Ngôn ngữ tiếng Khmer; Luật; Quản lý đất đai

1

Chuyên viên

01.003

 

2. Phiếu đăng ký dự tuyển: Người dự tuyển công chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo) trực tiếp tại Sở Ngoại vụ và kèm theo bản giấy phô tô các loại giấy tờ: Bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các giấy tờ ưu tiên (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển; 02 ảnh 3x4 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển.

3. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký: Từ ngày 07/7/2020 đến hết ngày 31/8/2020 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc)

4. Địa điểm tiếp nhận Phiếu: Phòng Văn thư Sở Ngoại vụ, số 2 Trần Phú, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, Gia Lai.

5. Người nhận Phiếu: Bà Lê Anh Thơ – Chuyên viên Văn phòng Sở, điện thoại: 0269.38.24.036/0987.910.355. Trong trường hợp bà Lê Anh Thơ vắng mặt, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chuyên viên Văn phòng Sở có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ thay.

6. Lệ phí dự tuyển: 300.000 đồng/người.

7. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, hình thức, nội dung thi tuyển: Thực hiện theo Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Tài liệu ôn thi; thời gian và địa điểm tổ chức thi: Hội đồng thi sẽ công bố và thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại địa chỉ: http://snv.gialai.gov.vn.

 

Sở Ngoại vụ thông báo để thí sinh đăng ký dự tuyển công chức biết và thực hiện ./.

 

 

File đính kèm

    394 TB SNgV VP 2020.signed.pdf
    441 SNgV VP 2020.signed.pdf
    Mau Phieu dang ky du thi cong chuc 2020 GL.doc