Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 07/07, 14:43

             Triển khai Đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ và biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016 - 2020" được Thủ tướng Chính phê duyệt tại Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 16/02/2016, Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 

- Thời gian: Ngày 24/7/2020

- Địa điểm: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Đối tượng học viên: Lãnh đạo và công chức, viên chức cơ quan ngoại vụ địa phương, các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp thuộc tỉnh.

- Nội dung: Dự kiến chương trình đính kèm

- Kinh phí: Chi phí tham gia khóa học (đi lại, ăn ở,…) do cơ quan, đơn vị cử người đi chi trả.
 

            Sở Ngoại vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh biết, xem xét cử CBCCVC tham gia. Danh sách học viên (theo Mẫu đăng ký đính kèm) vui lòng gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 16/7/2020 để tổng hợp, đăng ký với Ban Tổ chức lớp.

 

 

File đính kèm

    391 SNgV VP 2020.signed.pdf