Khóa bồi dưỡng “Cộng đồng ASEAN và vai trò chủ tịch của Việt Nam trong năm 2020” tại Lào Cai

Ngày đăng: 29/05, 16:53

Sở Ngoại vụ xin thông báo về khóa bồi dưỡng “Cộng đồng ASEAN và vai trò chủ tịch của Việt Nam trong năm 2020” do Học viện Ngoại giao tổ chức tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Khóa học thuộc khuôn khổ Đề án "Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2015.

- Đối tượng tham dự: Công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế tại địa phương.

- Kinh phí: Chi phí tham gia khóa học (đi lại, ăn ở,…) do học viên hoặc cơ quan cử người đi chi trả.

           Đề nghị các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng xem xét cử CCVC tham gia. Danh sách học viên vui lòng đăng ký trực tiếp với Học viện Ngoại giao, thời hạn trước ngày 05/6/2020.
 
 
             Thông tin chi tiết tại Văn bản đính kèm.

 

 

File đính kèm

    296 SNgV VP 2020.signed.signed.pdf
    405 cv Học viện Ngoại giao.signed.pdf