Sự kiện trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019 (TechDemo 2019)

Ngày đăng: 22/11, 14:46

 Trong thời gian từ ngày 24/11 đến ngày 26/11/2019 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức Sự kiện Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019 (TechDemo 2019).

TechDemo 2019 là một sự kiện nằm trong những hoạt động định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp và các tổ chức ở địa phương trong khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, qua đó nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các nhà khoa học ứng dụng kết quả của mình vào sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là trao đổi công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài, phát huy vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đổi mới sáng tạo.

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo để các doanh nghiệp, tổ chức và đông đảo người dân có nhu cầu trao đổi, kết nối cung cầu công nghệ và quan tâm Sự kiện tham gia.

 

Mọi chi tiết xin xem file đính kèm.

 


 

File đính kèm

    sổ tay techdemo.pdf
    chương trình techdemo.pdf