Chương trình Học bổng kết duyên năm 2019

Ngày đăng: 30/10, 20:43

           Tiếp nối thành công của Chương trình Học bổng kết duyên năm 2018, Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) thông báo sẽ tiếp tục phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Korcham) tổ chức Chương trình năm 2019. Theo đó, tỉnh Gia Lai được nhận 02 phần học bổng, mỗi phần trị giá 10.000.000 đồng/năm (đến khi tốt nghiệp đại học) dành cho các em sinh viên đang theo học tại Hà Nội.                

 Sở Ngoại vụ thông báo để các cá nhân có quan tâm nộp hồ sơ đăng ký. Hồ sơ vui lòng gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 01/11/2019 để Sở tổng hợp và gửi cho Cục Ngoại vụ, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam xét duyệt.

              (Các tiêu chí yêu cầu được nêu cụ thể tại Công văn số 359/CNV-ĐP đính kèm)

 

File đính kèm

    694.signed.pdf
    359CNV.pdf