Một số lưu ý khi làm thủ tục xin cấp thị thực nhập cảnh tại các cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam

Ngày đăng: 30/10, 16:15

Sở Ngoại vụ lưu ý một số vấn đề khi đến cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam (Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán) để làm thủ tục xin thị thực nhập cảnh vào nước ngoài.

1. Những trường hợp mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ trước khi đến cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài xin thị thực cần làm thủ tục cấp công hàm tại Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh.

2. Sớm thực hiện việc báo cáo, xin phép cơ quan cấp trên ra Quyết định cử đi công tác nước ngoài để đủ thời gian làm hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và xin thị thực (thủ tục xin thị thực tại các nước Schengen cần nộp ít nhất trước 15 ngày).

3. Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh chỉ nhận hồ sơ và trả hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, công hàm. Sau khi được cấp công hàm, đương sự hoặc cơ quan cử cán bộ, công chức, viên chức quản lý đi công tác nước ngoài nộp trực tiếp hồ sơ xin thị thực tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam để xin thị thực vào nước đó.

4. Không cung cấp Quyết định cử đi công tác nước ngoài cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam.

            5. Kịp thời phản ánh với Sở Ngoại vụ về các thuận lợi, khó khăn khi xin thị thực tại các cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam để kiến nghị đến Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh, Cục Lãnh sự -  Bộ Ngoại giao can thiệp.